Emisije

TEMA SEDMICE

16.30             TEMA SEDMICE

Petkom, od 16.30 do 17.00 časova razgovaramo o aktuelnim temama sa našim gostima iz svih oblasti, koje su direktno vezane za našu ali i susjedne lokalne  zajednice. U realizaciji emisiji„TEMA SEDMICE“,učestvuju i slušaoci pozivom na naše kontakt telefone.

Emisije koje su do sada emitovane