ZDRAVLJE I MI

ZDRAVLJE I MI - Gost Tamara Kragulj ,nadzorni laborant  u službi Laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Gradiška,tema:priprema za laboratorijske pretrage

Kako se pripremiti za laboratorijske pretrage? Ovo je pitanje koje smo mnogo puta postavili sebi ili drugima.

U 36.izdanju emisije „Zdravlje i mi“ razgovarali smo o ovoj temi sa Tamarom Kragulj ,nadzornim laborantom  u službi Laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Gradiška.

Emisiju u programu Radio Kozare realizovali smo u srijedu. 6.juna.

RADIO KOJI SE SLUŠA I VOLI – RADIO KOZARA