ETNO MINUTE

3.ETNO MINUTE

U trećoj emisiji "ETNO MINUTE" Radio Kozare obradili smo nekoliko tema  o mlinu i mljevenju žita,o kosidbi i kosačkim mobama u Krajini.

0:00
0:00