ETNO MINUTE

ETNO MINUTE - Tema: Mlinu i mljevenju žita, kosidba i kosačke mobe u Krajini ( 3.emisija )

U trećoj emisiji "ETNO MINUTE" Radio Kozare obradili smo nekoliko tema  o mlinu i mljevenju žita,o kosidbi i kosačkim mobama u Krajini.