ZDRAVLJE I MI

ZDRAVLJE I MI - Gost dr Ruža Jarić, specijalista porodične medicine,tema:faktori rizika kod kardiovaskularnih oboljenja

Kardiovaskularna oboljenja mogu se javiti u svim životnim dobima, od rođenja (urođena srčana mana), pa do kasne starosti. Ova oboljenja ograničavaju aktivnost, otežavaju i ugrožavaju život bolesnika i jedan su od najčešćih uzroka smrti savremenog čoveka. U 31.izdanju emisije“Zdravlje i mi“ razgovarmo o faktorima rizika kod  kardiovaskularnih oboljenja.Naša sagovornica bila je dr Ružom Jarić, specijalista porodične medicine.Emisiju smo realizovali 25.aprila.

RADIO KOJI SE SLUŠA I VOLI – RADIO KOZARA