GOSTI JUTARNJEG PROGRAMA

Gost jutarnjeg programa - Milena Erceg, prva žena u BiH sa počasnim zvanjem Međunarodne federacije fotografske umetnosti - AFIAP

Milena Erceg iz Gradiške je majka dva sina, zajedno sa suprugom se bavi stočarstvo. Kada završi sve obaveze u kući i na farmi Milena stvara najljepše fotokrafije sa područja Lijevča polja i Potkozarja. Iako su fotografije samo njen hobi, donijele su joj brojne nagrade.Povodom Medjunarodnog dana žena minute današnjeg Jutarnjeg programa bile su rezervisane  upravo za Milenu Erceg.

                                                                                                          

RADIO KOJI SE SLUŠA I VOLI – RADIO KOZARA!