PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVČE POLJA

30.PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVCE POLJA

U 30.emisiji Plodovi Potkozarja i Lijevče polja , u nedelju 11.02.2018. imali ste priliku čuti:

1.Povećanje agrarnog budžeta sa mnogo nedoumica,

2.Tovljači junadi u Lijevče polju suočeni sa problemom plasmana,

3.Opština Laktaši sve više promoviše voćne rakije,  

4.Stari običaji na selu: Kapanje u Rogoljima