RADIO POSTER

75.RADIO POSTER - Rodoljub Rođa Raičević

Rodoljub Rođa Raičević  bio je popularni srpski i crnogorski pjevač pop muzike i kompozitor narodne i zabavne muzike. Za relativno kratak vremenski period Rodoljub Rođa Raičević ostvaruje velike rezultate u muzici. Zavidnu pjevačku karijeru i autorski rad. Umro je u 45. godini u svom stanu 7.oktobra 2001.godine. 

RADIO KOJI SE SLUŠA I VOLI – RADIO KOZARA!