PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVČE POLJA

17.PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVCE POLJA - Teme: aktuelno u agraru, jesenja sadnja voća,fondovi EU u poljoprivredi, farme magaraca,život na selu,Mičije

Sedamnaesta emisija emitovana 12.11.2017.

TEME:

- Aktuelno u agraru

- Jesenja sadnja voća

- Fondovi EU u poljoprivredi

-Farme magaraca

-Život na selu,Mičije