PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVČE POLJA

17.PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVCE POLJA

Sedamnaesta emisija emitovana 12.11.2017.

TEME:

- Aktuelno u agraru

- Jesenja sadnja voća

- Fondovi EU u poljoprivredi

-Farme magaraca

-Život na selu,Mičije