PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVČE POLJA

17.PLODOVI POTKOZARJA I LIJEVCE POLJA

Sedamnaesta emisija emitovana 12.11.2017.

  •  Aktuelno u agraru
  • Jesenja sadnja voća
  • Fondovi EU u poljoprivredi
  • Farme magaraca
  • Život na selu,Mičije

RADIO KOJI SE SLUŠA I VOLI - RADIO KOZARA!