ZDRAVLJE I MI

12.ZDRAVLJE I MI

Tema dvanaeste emisije  “ZDRAVLJE I MI”  bila je mulitpla skleroza.O ovoj temi razgovarali smo sa dr Dragicom Stojnić, neurologom Opšte bolnice Gradiška. Emisiju smo realizovali   u srijedu,  8.novembra.

 

0:00
0:00