DOBRE STVARI

DOBRE STVARI - Gosti dr Tihomir Mihajlović,boravak na Hilandaru ( 9.emisija )

Gradiški doktori Tihomir Mihajlović, Božidar Gajić, Radoja Racanović i Borislav Šokčević boravili su u Hilandaru liječeći monahe ovog svetog mjesta.

Iskustva i utiske tokom sedmodnevnog boravka našim slušaocima prenio je gost emisije doktor Tihomir Mihajlović, direktor Doma zdravlja Gradiška.