ZDRAVLJE I MI

60.ZDRAVLJE I MI

Astma je hronična bolest dijasnih puteva (bronhija) koja se karakteriše ponavljanim epizodama zviždanja u grudima, otežanog disanja, stezanja u grudnom košu i kašlja, posebno tokom noći ili u ranim jutarnjim satima.Nema tačnih podataka o broju oboljelih u Republici Srpskoj, ali se smatra da se ukupan broj astmatičara u cijelom svijetu kreće oko 300 miliona ljudi. O astmi  smo razgovarali  u 60.izdanju emisije “Zdravlje i mi “.Naša sagovornica bila je  dr Branka  Milošević, magistar medicinskih nauka i specijalista pulmologije.Emisiju smo  realizovali u srijedu.16.januara od 16 časova I 30 minuta.

 RADIO KOJI SE SLUŠA I VOLI – RADIO KOZARA!

 

0:00
0:00